Tag: zakat

zakat

Belajar Memahami Zakat Dalam Islam

Kata ZAKAT merupakan Bahasa Arab yang berarti bersih, suci, subur, berkah, dan berkembang. Menurut istilah, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan yang sudah di atur dalam syariat Islam yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. (QS At-Taubah : 60)    

“Ambillah dari hata mereka shodaqoh,untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(QS.( : 103)

Syarat Hukum Zakat

 Zakat merupakan salah satu rukun islam yang diatur berdasarkan Al Quran dan sunnah. Jenis Ibadah merupakan rukun Islam yang ke-4 dan juga merupakan unsur penting dalam syariat Islam. Karena itu, hukum membayarkan zakat adalah wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menunaikan zakat.

Syarat Wajib Zakat Dalam Islam

1. Islam Zakat hanya merupakan kewajiban orang-orang muslim

2. Baligh dan Berakal

3. Dimiliki Sempurna Harta yang dizakatkan adalah milik sendiri bukan harta gabungan dengan orang lain

4.  Telah Sampai Nisab Nisab merupakan batasan apakah kekayaan itu telah wajib zakat atau belum. Jadi, harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut termasuk wajib yang dizakatkan

Faedah Menunaikan Zakat

1. Bagi siapa yang menunaikan zakat senantiasa merasakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat nanti.

2. Bagi siapa yang menunaikan zakat dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT serta dapat meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT.

3. Bagi siapa yang menunaikan zakat senantiasa Mendapatkan pahala yang besar, menerangkan “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.” (QS. Al-Baqoroh 2:267)

4. Senantiasa Allah akan menghapus segala dosa yang dimiliki oleh seseorang yang membayarkan zakat.

5. Bagi siapa yang menunaikan zakat senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah SWT dalam segala urusannya

6. Bagi siapa yang menunaikan zakat Harta yang dimiliki menjadi barokah, serta semakin baik dan terus bertambah.

Macam-Macam Zakat

1. Zakat Fitrah

2. Zakat Maal

Besaran Zakat

Menurut Syaikh Dr. Yusuf Al Qardhawi dalam kitabnya Fiqh uz-Zakah membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sha’ gandum, kurma atau beras atau 2,5 % dari harta wajib zakat

Zakat Maal = 2,5% X jumlah harta senilai nisob elama 1 tahun.

Zakat Maal = 85gram x harga emas pasaran per gram.

1. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap umat muslim saat mendekati waktu Idul Fitri, yang biasanya dilakukan untuk menyempurnakan shaum di bulan Ramadhan.

2. Zakat Maal merupakan zakat yang wajib ditunaikan dari segala jenis harta, yang secara zat perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan norma-norma agama.

Jenis zakat maal adalah sebagai berikut :

  1. Zakat tabungan emas, perak, dan barang-barang berharga
  2. Zakat aset perdagangan
  3. Zakat hewan ternak
  4. Zakat hasil pertanian
  5. Zakat hasil olahan tanaman dan hewan
  6. Zakat hasil tambang dan tangkapan laut
  7. Zakat hasil penyewaan asset
  8. Zakat hasil jasa atau profesi
  9. Zakat hasil saham dan obligasi

Perlu bantuan kami, Chatt kami sekarang

Kami siap membantu Anda, jangan ragu hubungi kami

Customer Support

Aa Aman

Online

Customer Service

Yasiindo

Online

Aa Aman

Hi, What can i do for you? 00.00

Yasiindo

Assalamu'alaikum, Ada yang bisa kami bantu? 00.00